„Hogyan nevezzelek?” egy párbeszédegyüttes, amely a Youngart Online Galéria művészei: Bács Emese, Becskei Andor, Gál Barbara és Szirmai Nóra között és keresztül történik, két különálló mégis szervesen összetartozó kiállítás keretén belül.

A kiállítás júliusi szakaszában egy irányított asszociációs gyakorlat valósul meg, ahol Bács Emese újrealizmusa találkozik Becskei Andor permanens liminalitásával, míg augusztusban Gál Barbara aleatóriája és Szirmai Nóra rizómatikus struktúrái, a tér objektív (fizikális, mérhető) és a szubjektív (belső, intuitív) időfelfogásának lehetséges módjait járják majd körül.

A bemutatott alkotások közös pontja az őket körülvevő tér. A kiállítás a tér emlékezetére, múltjára, jelenére és lehetséges jövőképe körüli kérdésekre ad lehetséges válaszokat.

Hogyan nevezzelek? II. rész | Gál Barbara és Szirmai Nóra kiállítása

Gál Barbara (1991) nagykanizsai születésű képzőművész, aki jelenleg Magyarszerdahelyen él és alkot. Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végezte, ahol 2017-ben grafikusművész diplomát szerzett Felsmann Tamás osztályában. Gál a klasszikus és alkalmazott grafikai technikák mellett, analóg és archaikus fotográfiai eljárásokkal is foglalkozik, mint ciano-és argentotípia. Ezen eljárások ötvözésével, összehangolásával és kísérletezésével, olyan vizuális nyelvet képes létrehozni, melynek során az ábrázolás tárgya – a természeti és az épített környezet – sztereotip szerepköre megváltozik, teret adva az urban lírának és organikus centrumnak. Alkotói folyamata során kiemelt szerephez jut a hiba, legyen az direkt vagy indirekt indíttatású. Gál ezzel a gesztussal alárendeli magát a fázis és az idea véletlen találkozásának, olyan alkotásokat eredményezve, melyek túllépnek a reprezentálás tárgyán, felszínre hozva mindazt, ami korábban rejtve maradt, az alkotás mögött álló embert.

Szirmai Nóra (1984) szegedi születésű szobrászművész, aki jelenleg Gyöngyösfalun él és alkot. 2010-ben szobrászművész diplomát szerzett Farkas Ádám, Körösényi Tamás és Karmó Zoltán tanítványaként a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 2009-ben Erasmus ösztöndíjban részesült, ezáltal tudását és tapasztalatait a milánói Accademia di Belle Arti di Brera falai között gyarapíthatta tovább. 2019-ben felvételt nyert a Budapest ArtMentor programba. 2023-ban alkotásai, immár harmadik alkalommal, szerepelhettek a Káli Art Parkban. Művei jellemzően acélból készülnek, amik a végleges forma elnyeréséig hosszú alkotási folyamaton mennek keresztül. Eszmétől a síkfelületi tervezésig, digitális átültetéstől pedig a manuális megformálásig. Szirmai a természetben fellelhető organizmusok – rovar szárny, levél(erezet), gyökérfonák – idegrendszeri és hálózati felépítését vizsgálja, felnagyítja avagy torzítja, amivel olyan páratlan formavilágot képes létrehozni, amely úgy absztrahál, hogy közben mindvégig egzakt marad. Szirmai alkotásain keresztül, reprezentatív és gondolati megfontoltsággal, kapcsolódási pontokat keres és kínál, egymással és önnönmagunkkal. Alkotásaiban olyan szavak, gondolatok, érzések öltenek testek, amelyek végső soron a megértés által képesek a gyógyítani.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt a kiállításmegnyitóra!


10 hónapja
#kiállítás #szirmainóra #gálbarbara #kastnerbudapest #meghívó #megnyitó #budapest